จำนวนตรงข้าม

26 ก.พ.

  ถ้า a เป็นจำนวนเต็มใด ๆ จำนวนตรงข้ามของ a เขียนแทนด้วย – a  และ a+ (-a) = (-a) + a = 0

      ถ้า  a  เป็นจำนวนเต็มใด ๆ จำนวนตรงข้ามของ -a คือ a  ซึ่งเขียนแทนด้วย  – ( – a )  = a

สำหรับ 0 จะมี  0  เป็นจำนวนตรงข้ามของ  0

ในทางคณิตศาสตร์ จำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็มแต่ละจำนวนมีเพียงจำนวนเดียวเท่านั้น
สำหรับจำนวนเต็มของ  – 5  จำนวนตรงข้ามของ – 5 คือ  5
และจำนวนตรงข้ามของ – 5 เขียนแทนด้วย – ( – 5 )
เนื่องจากจำนวนตรงข้ามของ – 5  มีเพียงจำนวนเดียว
ดังนั้น – ( – 5)  =  5

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: