การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม

26 ก.พ.

   ในการเปรียบเทียบจำนวนเต็มสองจำนวนที่ไม่เท่ากัน  เพื่อดูว่าจำนวนใดน้อยกว่าหรือจำนวนใดมากกว่าเราจะเห็นได้ง่ายโดยใช้เส้นจำนวน บนเส้นจำนวน  จำนวนเต็มที่อยู่ทางขวาจะมากกว่าจำนวนเต็มที่อยู่ทางซ้ายเสมอ  เช่น

           5   มากกว่า  4  ใช้สัญลักษณ์  5 >  4    หรือ  4  น้อยกว่า  4  ใช้สัญลักษณ์  4<    5
           3   มากกว่า  1  ใช้สัญลักษณ์  3   >  1   หรือ   1   น้อยกว่า  3  ใช้สญลักษณ์  1 <  3
           0  มากกว่า  – 1  ใช้สัญลักษณ์ 0  >  – 1  หรือ  – 1  มากกว่า  0  ใช้สัญลักษณ์  -1  <   0

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: