การลบจำนวนเต็ม

26 ก.พ.

  ในการลบจำนวนเต็มนั้นเราอาศัยการบวกตามข้อตกลงดังนี้   

              ตัวตั้ง  –  ตัวลบ    =   ตัวตั้ง  +  จำนวนตรงข้ามของตัวลบ
  นั่นคือ  เมื่อ   a  และ  ิb  แทนจำนวนเต็มใด ๆ
 a  – b  =   a  +  จำนวนตางข้ามของ  ิb
หรือ  a  –  b    =  a  +  ( – b )

เช่น   4  –  2     =    4  +  ( – 2 )
            2 – 4       =      2  +  ( – 4 ) 
8  – ( -11 )      =     8  +  11  

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: