จำนวนเต็มศูนย์

25 ก.พ.

ศูนย์

ศูนย์          เป็นจำนวนเต็มแต่ไม่ใช่จำนวนนับ เพราะเราไม่นิยมพูดว่า มีเงิน 0 บาท แต่จะพูดว่าไม่มีเงิน เมื่อเราไม่มีสิ่งของเราไม่นับ ดังนั้นในกรณีนี้
                 0 จะแทนความไม่มี แต่ในบางครั้งเราใช้ 0 แทนความหมายอื่น เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศว่า อุณหภูมิต่ำสุดของประเทศ ญี่ปุ่น
                 เท่ากับ 0 องศาเซลเซียส  ในกรณีนี้ไม่ได้หมายความว่า ที่ประเทศญี่ปุ่ย ไม่มีอุณหภูมิอยู่เลย
สมบัติของ 0 และ 1
1.  0 บวกกับจำนวนใด ๆ จะได้จำนวนนั้น เช่น  0+2 =2  ,7+0  = 7
      ดังนั้น  a + 0 = a (a แทนจำนวนใด ๆ ) เรียก 0 ว่าเป็นเอกลักษณ์ของการบวก
2.  0 คูณจำนวนใด ๆ จะได้จำนวนนั้น เช่น
,3.  1  คูณกับจำนวนใด ๆ  จะได้จำนวนนั้น เช่น
     ดังนั้น แทนจำนวนใด ๆ ) เรียก 1 ว่าเป็นเอกลักษณ์ของการคูณ                                                               

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: