การบวกจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบ

25 ก.พ.

2. การบวกจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบ

หลักการ คือ นำค่าสัมบูรณ์มาบวกกัน ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มลบ

ตัวอย่างที่ 3       (-15)  +  (-20)   =

    ค่าสัมบูรณ์ของ -15   หรือ     |-15| =   15

    ค่าสัมบูรณ์ของ -20    หรือ    |-20|  =   20

ดังนั้น   |15|  + |20|  =  15 + 20   =   35

แต่ผลลัพธ์ที่ได้ต้องเป็นจำนวนเต็มลบ

ดังนั้น   (-15)   +  (-20)   =    -35

 

ถ้าพิจารณาเส้นจำนวน ก็จะได้ดังนี้

ตัวอย่างที่ 4    (-3) + (-3)   =

 

 

 

                                                                                  -7         -6         -5         -4         -3         -2         -1         0         1

                    ดังนั้น (-3) + (-3) = -6

จะเห็นว่าการเคลื่อนที่ของลูกศรจะไปในทิศทางเดียวกันคือ เคลื่อนไปทางซ้ายตลอด ดังนั้นเมื่อจบการเคลื่อนที่ผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็นจำนวนเต็มลบที่มีระยะห่างจาก 0 เป็นระยะทางเท่ากับผลบวกของระยะทางที่จำนวนทั้งสองอยู่ห่างจากศูนย์เราจึงสามารถสรุปเป็นวิธีการที่จะใช้ในการหาผลบวกระหว่างจำนวนเต็มลบ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: