การบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวก

25 ก.พ.

1. การบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวก

ตัวอย่างที่ 1     10 + 12 =

ค่าสัมบูรณ์ของ 10 หรือ    |10| = 10

ค่าสัมบูรณ์ของ 12 หรือ    |12| = 12

  •         ดังนั้น  |10| + |12| = 10 + 12

                                              = 22

  •        นั่นคือ   10 + 12   =  22

ถ้าพิจารณาการบวกโดยใช้เส้นจำนวน ก็จะได้ดังนี้

ตัวอย่างที่ 2       3 + 4 =

 

 

                                                   0            1            2            3           4            5           6           7

ดังนั้น         3 + 4   =    7

การใช้เส้นจำนวนในการหาผลบวกระหว่างจำนวนเต็มวกกับจำนวนเต็มบวกการเคลื่อนที่ของลูกศร จะไปในทิศทางเดียวกัน คือ เคลื่อนที่ไปทางขวาตลอด ดังนั้นเมื่อจบการเคลื่อนที่ ผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีระยะห่างจาก 0 เป็นระยะทางเท่ากับผลบวกของระยะทางที่ทั้งสองห่างจาก 0

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: